Συμμετέχοντας στην εξέλιξη

Συμμετέχοντας στην εξέλιξη

Η ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι ιδιαίτερα ενεργή στον τομέα της Παραγωγής Ενέργειας, Oil & Gas και της Βιομηχανίας και αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία μέλος του φορέα WATER JETTING ASSOCIATION.

Συμμετέχοντας σε συνέδρια, εκθέσεις, forums και παρακολουθώντας από κοντά τα νέα τεχνολογικά δεδομένα εισήγαγε καινοτομίες στο πεδίο των υδροδυναμικών καθαρισμών.

Ανανεώνοντας και αναβαθμίζοντας μέσω τακτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων την τεχνογνωσία του προσωπικού της σε θέματα εξοπλισμού και τεχνικών καθαρισμού αλλά και ενσωματώνοντας τα Διεθνή Πρότυπα στον τρόπο λειτουργίας της, βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα της καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.