Ποιοι Είμαστε

1
alliso

Ποιοι Είμαστε

Η «Α.ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ» είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αμμοβολών, των υδροβολών και του βιομηχανικού καθαρισμού παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο στο βιομηχανικό όσο και στο ναυτιλιακό κλάδο.

Ιδρύθηκε το 1981 με αρχικό αντικείμενο τη συντήρηση και επισκευή πλοίων ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας του ιδρυτή της Αντώνιου Ζησιμόπουλου σε αντίστοιχες εφαρμογές. Με την πάροδο των ετών συσσωρεύοντας εμπειρία, και επενδύοντας σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, επεκτάθηκε παράλληλα και στο βιομηχανικό τομέα, μέσω της χρήσεως τεχνολογικά εξελιγμένων τεχνικών υδροβολών, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης για αντίστοιχες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες μας, πέρα από τον παραδοσιακό για την εταιρεία κλάδο της ναυτιλίας αφορούν υδροδυναμικούς καθαρισμούς σε διυλιστήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. δεξαμενές, εναλλάκτες, αντιδραστήρες και δοχεία κάθε είδους), εφαρμογές κοπής κάθε υλικού με χρήση τεχνικών εκτόξευσης νερού υψηλής πίεσης και εξειδικευμένου εξοπλισμού, έως και υπηρεσίες υδροκαθαίρεσης οπλισμένου σκυροδέματος σε γέφυρες, κτίρια κλπ.

Σταθερό στόχο της εταιρείας αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της μέσω της αδιάλειπτης παρακολούθησης των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και μεθόδων, των επενδύσεων σε αντίστοιχο εξοπλισμό και της διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού μας στη λειτουργία και εφαρμογή των αντίστοιχων τεχνικών.

Αποτέλεσμα της επιλογής μας για διαρκή επιδίωξη παροχής ποιoτικών και προσαρμοζόμενων στις ανάγκες κάθε πελάτη υπηρεσιών, πέρα της επιτυχημένης μας παρουσίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά, αποτελούν οι πιστοποιήσεις μας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΟΗSAS 18001:2007 καθώς επίσης και η ένταξη μας ως η πρώτη ελληνική εταιρεία του φορέα SIR.

Πιστοποιητικά

SIR

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Comments are closed.