Ποιότητα / Ασφάλεια & Περιβάλλον

Ποιότητα / Ασφάλεια & Περιβάλλον

Η «ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» δεσμεύεται στην επιτυχή εκτέλεση και υλοποίηση έργων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών της.
Δέσμευση που ενισχύεται μέσω της εφαρμογής Διεθνών Προτύπων στον τρόπο λειτουργίας της καθώς είναι πιστοποιημένη κατά:

  • ΙSO9001:2008/Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,
  • ISO:14001/Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
  • ΟHSAS:18001/Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων,

βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα της και παρέχοντας εμπιστοσύνη προς τον πελάτη.
Η εταιρεία διαθέτει μόνιμο Τεχνικό Ασφαλείας και πραγματοποιεί συνεχή και επαναλαμβανόμενα σεμινάρια του τεχνικού προσωπικού της σε θέματα τεχνολογίας, υγιεινής, ασφάλειας και διαχείρισης περιβάλλοντος καθιστώντας τη σε μια από τις ανταγωνιστικότερες εταιρείες στο χώρο των αμμοβολών/υδροβολών.
Τέλος, όλα τα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία ασφαλίζονται σε επώνυμους Ασφαλιστικούς Οίκους.

Στοιχεία Λήψης