Σεμινάριο με Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος 06-06-20

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 στις εγκαταστάσεις της Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος (Institute of Coating Technologies, IoCT), θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε μεθόδους εφαρμογής χρώματος, στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης Τεχνίτη Βαφέα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Τεχνολογιών χρώματος.

Σεμινάριο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος 06-06-20 με λογότυπο 01 Σεμινάριο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος 06-06-20 05 με λογότυπο Σεμινάριο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος 06-06-20 04 με λογότυπο Σεμινάριο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος 06-06-20 03 με λογότυπο Σεμινάριο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος 06-06-20 02 με λογότυπο

 

 

 

 

Comments are closed.