Συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της ομιλίας του συναδέλφου μας Βασίλη Τσάγκα στο 5ο Συνέδριο για την επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια

Στις 26/11/2020 στα πλαίσια του 5th Occupational Health & Safety Conference που διοργάνωσε η Boussias Communications ο συνάδελφος Βασίλης Τσάγκας παρουσίασε ομιλία με θέμα: “ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ”, όπου και παρουσίασε τον τρόπο βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας και υγείας, αλλά και αύξησης της απόδοσης και της ποιότητας εργασιών με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο ευρύ πεδίο των βιομηχανικών καθαρισμών.

Συγκεκριμένα παρουσιάσθηκαν:

  • Ημιαυτόματοι και αυτόματοι μηχανισμοί υδροδυναμικού καθαρισμού εναλλακτών θερμότητας
  • Αυτόματοι μηχανισμοί καθαρισμού δοχείων, πύργων και αντιδραστήρων
  • Αυτόματοι μηχανισμοί καθαρισμού διυλιστηριακών φούρνων
  • Ρομποτικές διατάξεις καθαρισμού δεξαμενών προϊόντος

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με την επίδραση των μηχανισμών αυτών στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας, απόδοσης και ποιότητας καθαρισμού.

Η ομιλία εντάχθηκε στο SESSION No 4: “Good manufacturing practices for OSH” του συνεδρίου, στο οποίο και παρουσιάσθηκαν ομιλίες με κύριο αντικείμενο τις καλές πρακτικές που υιοθετούν εταιρείες όλων των κλάδων για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τους.

Comments are closed.