Testimonials

Προετοιμασία Επιφανιών


Η εταιρεία μας στον καθαρισμό και την προετοιμασία επιφανειών με την μέθοδο της υδροβολής παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ όσο και στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.
Ως μέλος του WATER JETTING ASSOCIATION εφαρμόζουμε όλα τα διεθνή standards χρησιμοποιώντας τον πιο σύχρονο εξοπλισμό.

Υδροδυναμικοί Καθαρισμοί


Προσφέρουμε μια σειρά από λύσεις και υπηρεσίες για τον καθαρισμό βιομηχανικού εξοπλισμού. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός σε συνδυασμό με το έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό και την τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία μας,μας κατατάσσει στις πρώτες εταιρείες υδροδυναμικού καθαρισμού.
Χρησιμοποιώντας ημι-αυτόματα συστήματα και μηχανήματα νέας τεχνολογίας όπως το Rotofan και το Tank Master παρέχουμε αποτελεσματικό και πιο γρήγορο από τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού εξοπλισμό σε:

 • Εναλλάκτες θερμότητας
 • Δοχεία – Πύργους – Αντιδραστήρες
 • Σωληνώσεις υπόγειες – Υπέργειες
 • Προθερμαντές LUVO
 • Φούρνους – Καυστήρες

Υδροκοπή


Η υδροκοπή βασίζεται στην δράση λεπτής δέσμης νερού εξαιρετικά μεγάλης πίεσης στην οποία προστίθεται κάποιο αδρανές υλικό.
Το υλικό αυτό παρασυρόμενο από την δέσμη νερού αποκτά μεγάλη ταχύτητα (διπλάσια του ήχου) και κατά την πρόσπτωσή του αποδιοργανώνει την επιφάνεια και έτσι επιτυγχάνεται η κοπή. Λόγω της μικρής διαμέτρου δέσμης νερού (0,55 mm – 1,4 mm) επιτυγχάνεται μεγάλη ακρίβεια στην κοπή.
Η μέθοδος της υδροκοπής δεν παράγει θερμότητα είναι ψυχρή κοπή και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται και σε περιβάλλον στο οποίο οι συγκεντρώσεις εκρηκτικών αερίων είναι υψηλές, γι’ αυτό και είναι διαδεδομένη σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως: διυλιστήρια – εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων – αγωγούς καυσίμων κλπ.
Πρακτικά δεν υπάρχει κάποιο γνωστό υλικό που να μην μπορεί να κοπεί με την μέθοδο της υδροκοπής, αναφορικά η εταιρεία μας έχει εκτελέσει επιτυχώς κοπές σε χάλυβα, σκυρόδεμα, πυρίμαχα, μαντέμι, κεραμικά, καβάλτιο και κράματα χαλκού.
Το λειαντικό υλικό το οποίο έχουμε επιλέξει είναι αδρανές πέτρωμα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς τον κίνδυνο ρύπανσης.
Η εταιρεία μας διαθέτει μια σειρά εξειδικευμένων μηχανισμών που ταιριάζουν σε κάθε απαίτηση κοπής με μεγάλη ακρίβεια ακόμα και αν απαιτείται ο χειρισμός να γίνει από μεγάλη απόσταση από το σημείο κοπής.

Υδροκαθαίρεση


Η υδροκαθαίρεση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την τεχνική κοψίματος και αφαίρεσης σκυροδέματος από μια δομημένη επιφάνεια με την χρήση υψηλής πιέσεως υδροβολή (High Pressure Water Jet).
Η υδροκαθαίρεση αναγνωρίζεται πλέον απο τους Πολ. Μηχανικούς ως η ασφαλέστερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς δονήσεις, μέθοδος αφαίρεσης σκυροδέματος. Η υπόλοιπη δομή δεν υφίσταται κανένα ράγισμα, ο χάλυβας ενίσχυσης παραμένει άθικτος και έτσι διατηρεί την αρχική της ακεραιότητα.


Τεχνικά Πλεονεκτήματα

 • Δεν προκαλεί μικρορωγμές στην δομή
 • Δεν βλάπτει τον χάλυβα ενίσχυσης και δεν προκαλεί χαλάρωση μέσα στην δομή
 • Ο χάλυβας ενίσχυσης καθαρίζεται από την πίεση του νερού
 • Δημιουργείται μια πολύ καλή επιφάνεια για το δέσιμο του καινούργιου σκυροδέματος σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους.
 • Ακριβής και επιλεκτική αφαίρεση επιτυνχάνεται μόνο με υδροκαθαίρεση εξασφαλίζοντας αφαίρεση μόνο του χαλασμένου σκυροδέματος ενώ το υγιές υλικό παραμένει άθικτο.Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα

 • Εξαλείφεται η ρύπανση από σκόνη
 • Εξαλείφεται ο θόρυβος που προκαλείται από την αντήχηση που δημιουργείται από τα κρουστικά εργαλεία.