Υδροκοπη

Εφαρμογές σε Τεχνικά έργα

  • Καθαρισμοί επιφανειών (πέτρινες, ξύλινες, μαρμάρινες)
  • Αφαίρεση GRAFFITI
  • Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών

Βάσει των πλεονεκτημάτων που συνδυάζει η υδροκοπή, έχει πλέον καθιερωθεί σε εργασίες κοπής σε τεχνικά έργα  παγκοσμίως.

Έχοντας ως βασικό προτέρημα της την δυνατότητα κοπής σχεδόν οποιουδήποτε υλικού χωρίς την έκλυση θερμότητας, και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ακρίβεια κοπής, ικανοποιεί τις απαιτήσεις από ένα πολύ ευρύ φάσμα εργασιών. Τα κύρια πλεονεκτήματα των εφαρμογών υδροκοπής θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Δυνατότητα κοπής διαφόρων υλικών, καθώς και πάσης φύσεως επιστρωμένων ελασμάτων
  • Απόσταση ασφαλείας του προσωπικού από την ζώνη κοπής λόγω της χρήσης αυτομάτων μεθόδων χειρισμού του ακροφυσίου υδροκοπής.
  • Ακρίβεια κοπής ακόμα και σε πολύπλοκα σχήματα
  • Απουσία υψηλών θερμοκρασιών με αποτέλεσμα οι ιδιότητες των μετάλλων στα σημεία τομής να παραμένουν ανεπηρέαστες (χωρίς θερμοεπηρεαζόμενη ζώνη).
  • Απαλοιφή του κινδύνου φωτιάς ή έκρηξης ακόμα και σε υδροκοπές με την παρουσία εύφλεκτων υλικών.
  • Άψογο αποτέλεσμα σε πλάγιες κοπές για προετοιμασία συγκολλήσεων αγωγών.
  • Η χρήση νερού υπέρψηλης πίεσης, σε συνδυασμό με αδρανές υλικό ως μέσο κοπής, την καθιστούν φιλική προς το περιβάλλον.

Comments are closed.