ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στα πλαίσια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της «Η ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» κατάφερε να αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εργασίες που αναλαμβάνει στην κατασκευή τμημάτων πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών, όπως επίσης και στη συντήρηση αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Από το 2009 έως και σήμερα ως υπεργολάβος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΕΑΒ Α.Ε) έχει φέρει εις πέρας σοβαρά έργα με επιτυχία.

Comments are closed.