Καθαρισμός – Συντήρηση δαπέδων

Η εταιρεία μας διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης και βιομηχανικών καθαρισμών έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ποικίλα  έργα σε δάπεδα βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με την ποιότητα που χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, συνιστούν στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης τους.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, μάς δίνει την δυνατότητα να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και βαφής δαπέδων  βάσει των ορθών πρακτικών εργασίας:

  • Σχεδιασμός και εκτέλεση της κατάλληλης μεθόδου εργασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου
  • Πιστή εφαρμογή των εκάστοτε εφαρμοστέων Τεχνικών προτύπων, καθώς και αυτών που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική ευθύνη
  • Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό ικανό να εκτελέσει τις εργασίες ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλείας

Comments are closed.