ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Λέγοντας «ναυτιλιακή βιομηχανία» ή γενικότερα «ναυτιλία», εννοούμε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται και υποστηρίζουν τις θαλάσσιες μεταφορές ανθρώπων και αγαθών. Έχοντας πολλά χρόνια παρουσίας κι εμπειρίας στο χώρο της Ναυτιλίας η «ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» μπορεί να εγγυηθεί σύντομους χρόνους ολοκλήρωσης των εργασιών που αναλαμβάνει σε κάθε πλοίο. Σε αυτό συμβάλλει το ειδικευμένο προσωπικό καθώς και ο προηγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει η εταιρεία μας για εργασίες υδροβολής σε:
  • Δεξαμενισμούς
  • Δεξαμενές φορτίου/έρματος
  • Γκαράζ
  • Διπύθμενα
  • Καταστρώματα/Μηχανοστάσια
  • Αμπάρια

Comments are closed.