ΑΜΜΟΒΟΛΗ

Η αμμοβολή είναι μια μέθοδος προετοιμασίας για βαφή και καθαρισμού κυρίως μεταλλικών επιφανειών από σκουριές, ρητίνες χρωμάτων, γράσου και λοιπών στοιχείων, μέσω εκτόξευσης άμμου υψηλής πιέσεως (7-9 Βar). Έχει διάφορες ποιότητες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Sa1, Sa2, Sa21/2, Sa3).

Η μακρόχρονη εμπειρία μας σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτουμε, μας καθιστά ικανούς να φέρουμε εις πέρας μεγάλα έργα σε πλοία όπως και να εκτελέσουμε εξειδικευμένες εργασίες αμμοβολής χρησιμοποιώντας υλικά ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού και της επιφάνειας που πρόκειται να γίνει η αμμοβολή.

Comments are closed.