ΑΜΜΟΒΟΛΗ

Η αμμοβολή είναι μια μέθοδος προετοιμασίας μεταλλικών επιφανειών για βαφή και καθαρισμού κυρίως από σκουριές, ρητίνες χρωμάτων, γράσου και λοιπών στοιχείων, μέσω εκτόξευσης άμμου υψηλής πιέσεως (7-9 Βar). Έχει διάφορες ποιότητες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Sa1, Sa2, Sa21/2, Sa3).

Η μακρόχρονη εμπειρία μας σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτουμε, μας καθιστά ικανούς να φέρουμε εις πέρας μεγάλα έργα σε πλοία και τη βιομηχανία όπως και να εκτελέσουμε εξειδικευμένες εργασίες αμμοβολής χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά για την εκάστοτε εφαρμογή.

Comments are closed.