ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ

Η χρήση της υδροβολής στην προετοιμασία και στον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών θεωρείται μια εξαιρετική κι ανταγωνιστικότερη μέθοδος έναντι της αμμοβολής. Ειδικότερα εφαρμόζοντας πιέσεις έως 3000 bar (ULTRA HIGH PRESSURE) επιτυγχάνεται τόσο ολικός αποχρωματισμός, που είναι άμεσα ορατός, όσο και καθαρισμός της επιφάνειας από την χημική μόλυνση (chloride, salts of ferrous oxide & ferrous chloride), που ενδέχεται να υφίσταται και δεν είναι εμφανής. Έχοντας λοιπόν και χημικά καθαρή επιφάνεια δημιουργούνται οι ιδανικότερες συνθήκες για την εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος βαφής.

Η «ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» στις εργασίες που αφορούν την προετοιμασία ή τον καθαρισμό επιφανειών με υδροβολή σε πλοία χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους, εξειδικευμένο και πρωτοποριακό εξοπλισμό, όπως το ΗYDROBOT και το ENVIROBOT.

Ως μέλος του WATER JETTING ASSOCIATION αποκομίζει διαρκή, επί των εξελίξεων στον τομέα αυτό, ενημέρωση καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Comments are closed.