Εναλλάκτες

Η εταιρεία μας μετά τη πολυετή παρουσία της στον χώρο έχει την εμπειρία με το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό για τον καθαρισμό κάθε τύπου εναλλάκτη θερμότητας. Η ορθή συντήρηση των εναλλακτών θερμότητας  αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επέκταση της διάρκειας ζωής τους, καθώς και για την καλή λειτουργία τους.

Πιο συγκεκριμένα, με τον καθαρισμό του εσωτερικού των αυλών ανακτάται η ανεμπόδιστη ροή των μέσων, όπως επίσης και το αρχικό εμβαδόν της επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας. Μέσω, λοιπόν, του περιοδικού καθαρισμού του εναλλάκτη αποκαθίσταται και η αποτελεσματικότητα του στα αρχικά της επίπεδα. Ο υδροδυναμικός καθαρισμός είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος καθαρισμού κάθε τύπου εναλλάκτη θερμότητας προσφέροντας μια σειρά από πλεονεκτήματα:

  • Mικρός χρόνος καθαρισμού / διακοπής της παραγωγής
  • Δεν προκαλεί φθορές στον εξοπλισμό
  • Πλήρης απομάκρυνση ακόμα και των πιο σκληρών επικαθίσεων
  • Εφαρμογή σε όλους τους τύπους εναλλακτών
  • Ασφάλεια καθαρισμού ακόμα και σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες
  • Σε περιπτώσεις μαζικού καθαρισμού εναλλακτών σε περιορισμένο χρόνο (π.χ. shutdown) η χρήση αυτόματων μεθόδων υδροδυναμικού καθαρισμού συνδυάζει μέγιστη ταχύτητα και ασφάλεια
  • Δυνατότητα καθαρισμού ακόμα και χωρίς την μετακίνηση του εναλλάκτη
  • Αποφυγή χρήσης χημικών/διαλυτών

Comments are closed.