Καθαρισμοί δαπέδων

Η εταιρεία μας διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ποικίλα  έργα καθαρισμού δαπέδων, αντλιοστασίων, καναλιών, φρεατίων και άλλων διυλιστηριακών εγκαταστάσεων. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με την ποιότητα που χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, συνιστούν στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης τους.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, μάς δίνει την δυνατότητα να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε εργασίες καθαρισμού διυλιστηριακών εγκαταστάσεων βάσει των ορθών πρακτικών εργασίας:

  • Σχεδιασμός και εκτέλεση της κατάλληλης μεθόδου καθαρισμού ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου
  • Πιστή εφαρμογή των εκάστοτε εφαρμοστέων Τεχνικών προτύπων, καθώς και αυτών που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική ευθύνη
  • Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό ικανό να εκτελέσει τις εργασίες ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλείας

Comments are closed.