Υδροβολές υψηλής & Υπέρψηλης πίεσης

Η χρήση της υδροβολής για την προετοιμασία και τον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών θεωρείται μια πολύ καλή μέθοδος και ανταγωνιστικότερη έναντι της αμμοβολής. Ειδικότερα όταν χρησιμοποιούμε πιέσεις 2500 bar (ULTRA HIGH PRESSURE) τότε, πέρα από ολικό αποχρωματισμό τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε και είναι άμεσα ορατός, επιτυγχάνουμε και τον καθαρισμό της επιφάνειας από την χημική μόλυνση που πιθανόν να υπάρχει (από chlorides, salts of ferrous oxide και ferrous chloride) η οποία δεν είναι άμεσα ορατή. Εφόσον έχουμε την επιφάνεια και χημικά καθαρή, τότε έχουμε δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες για την εφαρμογή του οποιουδήποτε συστήματος βαφής.
Η εταιρεία μας στις εργασίες που αφορούν την προετοιμασία ή τον καθαρισμό επιφανειών με υδροβολή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους, εξειδικευμένο και πρωτοποριακό εξοπλισμό όπως το HYDROBOT και το ENVIROBOT. Ως μέλος του WATER JETTING ASSOCIATION η εταιρεία μας έχει διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, καθώς και συχνή εκπαίδευση του προσωπικού.

Comments are closed.