Προετοιμασία επιφανειών

Προετοιμασία Επιφανειών

Η εταιρεία μας στον καθαρισμό και την προετοιμασία επιφανειών με την μέθοδο της υδροβολής παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ όσο και στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.
Ως μέλος του WATER JETTING ASSOCIATION εφαρμόζουμε όλα τα διεθνή standards χρησιμοποιώντας τον πιο σύχρονο εξοπλισμό.