Υπηρεσίες

Καθαρισμοί


Η εταιρία μας με την εμπειρία της και το εκπαιδευμένο προσωπικό της μπορεί να φέρει εις πέρας όλων των ειδών τους καθαρισμούς σε κλειστούς ή μη χώρους με μηχανικά ή χημικά μέσα, καθώς και καθαρισμούς για την έκδοση πιστοποιητικών GAS FREE.
Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σε πλοία και σε χώρους όπως: μηχανοστάσια, ηλεκτροστάσια, σεντινών, Double Bottom, δεξαμενές φορτίου και έρματος, Fore Peak, After Peak, κ.α.
Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ενδεικτικά όπως: σε δεξαμενές ασφάλτου, δεξαμενές λιπαντικών, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων κ.α.
Και γενικότερα εκεί που χρειάζεται τεχνογνωσία, εμπειρία και ειδικός εξοπλισμός.

Παγοβολή


DRY ICE CLEANING SYSTEM: είναι μέθοδος καθαρισμού με την χρήση ξηρού πάγου. Αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο των βιομηχανικών καθαρισμών αφού με την μέθοδο αυτή μπορούμε να απομακρύνουμε κόλλα, λάδια, λίπη, μαζούτ, σκουριά, κερί, χρώματα κ.α., χωρίς να υποστεί ζημιές η επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην ναυτιλία όσο και σε διυλιστήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Εμφανίζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού όπως:

  • Δεν αφήνει κατάλοιπα αφού εξατμίζεται μετά την πρόσκρουση
  • Είναι φιλική προς το περιβάλλον αφού η χρήση της γίνεται χωρίς χημικά πρόσθετα
    Δεν καταστρέφει την επιφάνεια
  • Δίνει γρήγορο αποτέλεσμα και
  • Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια

Αμμοβολή


Η αμμοβολή είναι μια τεχνική καθαρισμού κυρίως μεταλλικών επιφανειών από σκουριές, ρητίνες χρωμάτων, γράσου και λοιπόν στοιχείων, η οποία γίνεται με εκτόξευση άμμου με μεγάλη πίεση (7-9 Bar), και είναι μια από τις διαδικασίες προετοιμασίας μιας επιφάνειας για βαφή.
Η αμμοβολή έχει διάφορες ποιότητες (Sa1, Sa2, Sa2½, Sa3) με ανάλογα αποτελέσματα. Μπορεί να δώσει από μια απλά «βουρτσισμένη» επιφάνεια ως και λευκή μεταλλική επιφάνεια.
Η εταιρία μας με το έμπειρο προσωπικό και τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει έχει εκτελέσει εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα αμμοβολής σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Χρωματισμοί


Εκτελούμε έργα βαφής και αντιδιαβρωτικής προστασίας εφαρμόζοντας εποξειδικά, πολυουρεθανικά, πυράντοχα και άλλα συστήματα βαφής ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
Η εταιρεία μας εφαρμόζει όλους τους τύπους βαφής, σε κλειστούς ή μη χώρους, τόσο σε πλοία όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (δεξαμενές, σωληνώσεις, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια κτλ.)
Διαθέτουμε εξοπλισμό που αποτελείται από μηχανήματα AIRLESS και μηχανήματα για ειδικές εφαρμογές όπως συστήματα HOT SPRAY, συστήματα αυτόματης ανάμιξης δύο ή και περισσοτέρων υλικών και συστήματα METALLIZING.