Χρωματισμοί


Εκτελούμε έργα βαφής και αντιδιαβρωτικής προστασίας εφαρμόζοντας εποξειδικά, πολυουρεθανικά, πυράντοχα και άλλα συστήματα βαφής ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
Η εταιρεία μας εφαρμόζει όλους τους τύπους βαφής, σε κλειστούς ή μη χώρους, τόσο σε πλοία όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (δεξαμενές, σωληνώσεις, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια κτλ.)
Διαθέτουμε εξοπλισμό που αποτελείται από μηχανήματα AIRLESS και μηχανήματα για ειδικές εφαρμογές όπως συστήματα HOT SPRAY, συστήματα αυτόματης ανάμιξης δύο ή και περισσοτέρων υλικών και συστήματα METALLIZING.