Υδροκοπη

Βάσει των πλεονεκτημάτων που συνδυάζει η υδροκοπή, έχει πλέον καθιερωθεί σε εργασίες κοπής σε συντηρήσεις, επισκευές και απεγκαταστάσεις εξοπλισμού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως.

Έχοντας ως βασικό προτέρημα της την δυνατότητα κοπής σχεδόν οποιουδήποτε υλικού χωρίς την έκλυση θερμότητας, και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ακρίβεια κοπής, ικανοποιεί τις απαιτήσεις από ένα πολύ ευρύ φάσμα εργασιών. Τα κύρια πλεονεκτήματα των εφαρμογών υδροκοπής θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Απαλοιφή του κινδύνου φωτιάς ή έκρηξης ακόμα και σε υδροκοπές με την παρουσία εύφλεκτων υλικών.
  • Δυνατότητα κοπής πάσης φύσεως επιστρωμένων ελασμάτων, καθώς και διαφόρων υλικών
  • Απουσία υψηλών θερμοκρασιών με αποτέλεσμα οι ιδιότητες των μετάλλων στα σημεία τομής να παραμένουν ανεπηρέαστες (χωρίς θερμοεπηρεαζόμενη ζώνη).
  • Απόσταση ασφαλείας του προσωπικού από την ζώνη κοπής λόγω της χρήσης αυτομάτων μεθόδων χειρισμού του ακροφυσίου υδροκοπής.
  • Άψογο αποτέλεσμα σε πλάγιες κοπές για προετοιμασία συγκολλήσεων αγωγών.
  • Ακρίβεια κοπής ακόμα και σε πολύπλοκα σχήματα.
  • Η χρήση νερού υπέρψηλης πίεσης, σε συνδυασμό με αδρανές υλικό ως μέσο κοπής, την καθιστούν φιλική προς το περιβάλλον.

Comments are closed.