Παγοβολή

Η παγοβολή είναι μια καινοτόμος μέθοδος βιομηχανικού καθαρισμού με ευρύ πεδίο εφαρμογής σε διυλιστηριακές εγκαταστάσεις για καθαρισμό επιφανειών από μαζούτ, κόλλα, λάδια, σκουριά, χρώματα, κ.α.. Φαινομενικά, ο τρόπος λειτουργίας της είναι κοινός με αυτόν της αμμοβολής, αλλά λόγω των ιδιαιτεροτήτων του ξηρού πάγου (στερεοποιημένο CO2), αλλάζει ολόκληρη η φιλοσοφία της καθώς και το εύρος των δυνατοτήτων της.

Σε αντίθεση με την άμμο ή με άλλα μέσα, ο ξηρός πάγος έχει πολύ χαμηλή πυκνότητα και σκληρότητα με αποτέλεσμα να μην προκαλεί φθορές στην επιφάνεια. Η στιγμιαία εξάχνωση του κατά την πρόσκρουση, συνδυασμένη με την έντονη εναλλαγή θερμότητας προκαλούν έντονη καταπόνηση στους ανεπιθύμητους ρύπους απομακρύνοντας τους από την επιφάνεια. Συνδυάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού όπως:

  • Δεν αφήνει κατάλοιπα αφού εξατμίζεται μετά την πρόσκρουση
  • Δεν προκαλεί φθορές στην επιφάνεια
  • Δίνει γρήγορο αποτέλεσμα χωρίς την μετακίνηση/αποσύνδεση του εξοπλισμού
  • Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια
  • Ο ξηρός πάγος είναι μη τοξικός και άφλεκτος
  • Είναι φιλική προς το περιβάλλον αφού η χρήση της γίνεται χωρίς χημικά πρόσθετα

Comments are closed.