Σωληνώσεις – Καθαρισμοί Απόφραξη

Η χρήση νερού υψηλής και υπέρψηλης πίεσης έχει δώσει μία άλλη διάσταση στις εργασίες  καθαρισμού σωληνώσεων και απόφραξης αγωγών. Επιπλέον, η προσθήκη νέων τεχνολογιών υδροβολής στις ήδη υπάρχουσες έχει συντελέσει στην περεταίρω ανάπτυξη του τομέα προσδίδοντας του πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Αφαίρεση υπολειμμάτων στο εσωτερικό σωληνώσεων από τσιμέντο, λάστιχο, εποξικό χρώμα, λάδι, μαζούτ, κερί, ρητίνες, σκουριές κ.α.
  • Αποφυγή του κόστους και της παύσης λειτουργίας που θα απαιτούνταν για έργα εκσκαφής/αποσύνδεσης των αγωγών
  • Δυνατότητα καθαρισμού / απόφραξης από μόνο ένα σημείο πρόσβασης
  • Με τη χρήση περιστρεφόμενων κεφαλών επιτυγχάνεται η προώθηση του ακροφυσίου πολύ περισσότερο από τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού
  • Δεν προκαλούνται φθορές στους αγωγούς
  • Δεν απαιτείται η είσοδος προσωπικού εντός του αγωγού

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα, επενδύει στην συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού της, με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε έργα εντός και εκτός συνόρων. Επειδή ο συμβατικός (χειρονακτικός) τρόπος  με ακροφύσια και σωλήνες υψηλής πίεσης έχουν περιορισμένη ακτίνα χρήσης, η εταιρεία μας έχει εντάξει στο δυναμικό της το Rotofan. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να δουλέψει σχεδόν σε οποιαδήποτε τοποθεσία ή συνθήκες και επιτρέπει στην περιστρεφόμενη κεφαλή του να ταξιδεύει μέχρι και 200 μέτρα μέσα στους σωλήνες εκτοξεύοντας νερό με υψηλή πίεση. Αυτή η έξυπνη τεχνολογία χρησιμοποιεί την ενέργεια από την περιστρεφόμενη κεφαλή για να προωθηθεί μέσα στους σωλήνες ενώ διατηρεί αρκετή δύναμη για να αποσαθρώσει οποιεσδήποτε επικαθίσεις.

Comments are closed.