Καθαρισμοί δεξαμενών

Η εταιρεία μας διαθέτοντας την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της έχει αναλάβει ποικίλα  έργα καθαρισμού δεξαμενών. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε, μας έχουν καταστήσει ως τον πλέον προτιμώμενο ανάδοχο εργασιών καθαρισμού δεξαμενών.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, μάς δίνει την δυνατότητα να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε εργασίες καθαρισμού δεξαμενών βάσει των ορθών πρακτικών εργασίας:

  • Σχεδιασμός και εκτέλεση της κατάλληλης μεθόδου ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του έργου (υλικό κατασκευής, μέσο αποθήκευσης, κλπ)
  • Πιστή εφαρμογή των αντιστοίχων εφαρμοστέων Τεχνικών προτύπων, καθώς και αυτών που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική ευθύνη
  • Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό ικανό να εκτελέσει τις εργασίες ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλείας

Comments are closed.