Επισκευές οροφών δεξαμενών

Η εταιρεία μας διαθέτοντας την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της για εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής, έχει αναλάβει ποικίλα  έργα επισκευής οροφών δεξαμενών. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε, μας έχουν καταστήσει ως τον πλέον προτιμώμενο ανάδοχο εργασιών επισκευής οροφής κάθε τύπου δεξαμενής.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, μάς δίνει την δυνατότητα να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε εργασίες επισκευής πλωτών και σταθερών οροφών βάσει των ορθών πρακτικών εργασίας:

  • Ταυτοποίηση και σχεδιασμός της κατάλληλης μεθόδου ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου (ιδιαιτερότητες της φθοράς προς επισκευή , υλικό κατασκευής, μέσο αποθήκευσης και ιδιότητες αυτού κλπ)
  • Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών χωρίς να χρειάζεται να αδειάσει η δεξαμενή
  • Πιστή εφαρμογή των αντιστοίχων εφαρμοστέων Τεχνικών προτύπων, καθώς και αυτών που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική ευθύνη
  • Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό ικανό να εκτελέσει τις εργασίες ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλείας

 

Comments are closed.